Informácie pre študentov

AIS2
Študijný program
Harmonogram akademického roku
Rozvrh
Termíny skúšok
Štátne záverečné skúšky
Záverečné práce
Rigorózne konanie
Termíny štátnych záverečných skúšok
Študijný a skúšobný poriadok
Disciplinárny poriadok
Informácie Študijného oddelenia
Účtareň

PrílohaVeľkosť
otazky FP1 Sladk 2013.doc26.5 KB